Ola Wallström

Ola Wallström

Gör arbetet mer kul – bidra till en värdeskapande organisation

Föreläsning

En föreläsning kring gemensamma nämnare för de arbetsplatser där människor mår bra, har kul och samtidigt levererar ett stort kundvärde. Ola delar med sig av sina erfarenheter kring att skapa mer progressiva arbetsplatser där människor trivs, presterar och tillsammans utvecklar en hållbar organisation för alla intressenter. Det handlar om hur man kan skapa ett större värde för sina kunder genom att gå från:
• Fokus på vinst till fokus på syfte och värderingar
• Hierarki till nätverk av människor
• Regler och kontroll till frihet och tillit
• Dold information till radikal transparens
• Strukturerade planer till experimentell utveckling
Du får inblick från svenska företag som gör detta idag samt konkreta exempel från bolag i andra länder som Ola har besökt och intervjuat kring deras framgångsprocesser.

Om Ola

Att locka fram dold potential, det är vad Ola gör bäst.
Efter 20 år som chef och utbildare hjälper han nu andra att utvecklas, må bra och skapa värde. Han har utbildat 100-tals VD, ledningsgrupper och team och fått dem att utvecklas mot mer glädje, engagemang och positiva resultat.

Olas kunder säger att han är expert på att förenkla, sätta igång och behålla tron att det går. Han används ofta för att komma in med ett förlösande perspektiv eller för att hjälpa till att skära bort det oväsentliga och gå direkt till kärnan. Detta gör han med såväl chefer och ledning som med medarbetare.

 

Sagt om Ola Wallström

Positiv energi och få oss att fokusera på handling.

Jimmy Nilsson, Länsstyrelsen Jämtlands Län

Det känns ännu roligare, mer äventyrligt och enklare på alla sätt

Knut Ander, VD, Elit

Tack! Uppskattar att du var rolig och seriös på samma gång

Malin Engström, Regionchef, Unionen Öst

Boka Ola Wallström

0733 88 42 22
ola.wallstrom@meramal.se
www.meramal.se

 Eller genom din lokala talarförmedling

Vill du gå på Talarfestivalen?

Är du bokare, förmedlare eller köpare av talare eller moderatorer? Välkommen att höra av dig till Festivalgruppen så får du en inbjudan!