Jan Gunnarsson

Värdskap -
 Att välkomna sig själv, andra och varandra. När vi möts med respekt, värdighet och omtanke

Föreläsning

En kultur där våra möten präglas av värdighet, respekt och en äkta omtanke är grundläggande för verklig och uthållig framgång för oss som individer, våra verksamheter och våra samhällen. En inspirationsföreläsning om värdskap med Jan Gunnarsson, trollbinder publiken och väcker välkomnande insikter till liv. En bra start för verksamheter som vill utveckla sin förmåga att realisera ett bemötande och en kultur, som skapar värde, nöjda kunder och en attraktiv arbetsplats. Med värdskapsfilosofin som grund kan alla verksamheter skapa sin välkomnande känsla.

Om Jan

Jan är värdskapsinspiratör, författare av åtta böcker om mänskliga möten, certifierad lärare i compassion från Stanford University och en av grundarna till AB Värdskapet Sverige, som hjälper verksamheter att realisera en kultur där medarbetare och kunder känner sig välkomna, och där han idag arbetar som föreläsare och inspiratör. Med sina berättelser, kunskaper och erfarenheter inspirerar han människor att kultivera sin naturliga förmåga att välkomna sig själv, andra och varandra. 

Jan som har genomfört över 3 000 framträdanden i Sverige och internationellt, är känd och uppskattad för att på sina föreläsningar trollbinda sin publik och väcka välkomnande insikter till liv.

Sagt om Jan Gunnarsson

The Niagara Region Public Health Department in Ontario, Canada had a remarkable full day of Hostmanship with Jan Gunnarsson. An inspirational and humorous lecture set an energizing tone for the morning and was followed by a workshop to share insights from all employees. After lunch, Jan facilitated a small group session for our leadership team which placed the concepts of Hostmanship within our specific context. Public Health was delighted to “host” participants from local municipal government, healthcare sector, and education sector to attend the opening lecture. Spontaneous feedback from participants at all three sessions has been heartfelt and very positive. Hostmanship will add a special dimension to our work and our workplace.

Valerie Jaeger, MD, PhD, MPH, Medical Officer of Health, Niagara Region Public Health, Canada

Your insights and experiences on human interactions and relationships are things we will carry with us in the future – it will make a difference for real!

Daniel Olsson, Executive Vice President Capio Proximity Care

Wow, what a great talk! It expanded the way we see customer care, culture, leadership and personal responsibility. So inspiring and thoughtful. Everyone was really enthusiastic after the hour with Jan on stage!

Per Thorstenson, CEO Arlanda Express

Boka Jan Gunnarsson

08-7140810
info@vardskapet.se
vardskapet.se

Eller genom din vanliga talarförmedling