Föreläsning

För en chef och ledare utgör möten ofta mer 50% av den totala arbetstiden. Trots att en så stor del av arbetstiden är mötestid, är möten fortfarande en av få delar inom företaget, där man inte arbetar med förbättringar eller har någon utbildning. Tidsbrist är en av många anledningar att det just nu finns en stark trend inom många organisationer att förbättra sin möteskultur. I en tid där allt tycks gå snabbare och informationsflödet ökar för varje dag, skapar en bra möteskultur förutsättning för effektiv intern kommunikation, ett gott samarbete, en bra arbetsmiljö och att alla strävar mot samma mål. I denna korta föreläsning ger Heléne dig tre framgångsfaktorer för att skapa en hållbar möteskultur.

Om Heléne

Heléne Arvidsson har varit chef och ledare i över 20 år, varav 17 år som General Manager i olika organisationer. Genom att arbeta strategiskt med möteskultur har hon blivit uppmärksammad för sitt framgångsrika ledarskap och sin förmåga att leverera resultat.

Hon är föreläsare, katalysator, processledare och rådgivare som hjälper ledare och företag bli mer framgångsrika genom att förbättra sin möteskultur. Det finns stor potential, att både öka lönsamheten och frigöra tid genom en medveten möteskultur.

Sagt om HELÉNE ARVIDSSON

”Vi på Sida har tagit del av gr8 meetings inspirationsföreläsning och fyra grupper hos oss har därefter fått möjlighet till en fördjupning i syfte att bli bättre på att hålla möten och utbildningar i rummet men också via video. Vi arbetade då med tjänsten ”bollplanket” som vi tyckte fungerade mycket bra. Vi fick många bra tips och vi kommer att sprida den tydliga checklista vi fick vidare inom vår organisation. Helene var en duktig facilitator och mycket flexibel och lätt att arbeta med.”

Annika Malmer, Internal Communikation, HRKOM Swedish International Development Cooperation Agency (Sida)

Alla var uttalat mycket nöjda med din insats, både på plats och en vecka senare, och en positivt färgad dialog kring både egna och andras möten fortgår nu öppet och aktivt. Flera har dessutom ändrat sitt eget arbetssätt, vågat ifrågasätta mötesinbjudningar mm. Med hjälp av den grunden samt de spelregler vi tog fram med dig går enheten vidare under hösten med förankring och fördjupning. Vi kunde m a o inte ha fått ett bättre resultat av tre timmars utbildning/föreläsning/workshop, så tack!

Raja Sundman, Enhetschef Arbete och Integration, Svedala Kommun