Talare och Moderatorer

Talare och moderatorer

Föreläsare

Workshopsen är 40 minuter långa med fem minuters paus emellan och föreläsningarna 20 minuter långa med 10 minuter emellan då moderatorn tar vid​

Lena Nilsson

Nå dina mål snabbare
Föreläsning | Workshop

Lena är en inspiration när det gäller att tänka nytt och utmana. För att verkligen utvecklas behövs bara en timme av din tid- Följ bara stegen!

Lena Nilsson

Nå dina mål snabbare
Föreläsning | Workshop

Lena är en inspiration när det gäller att tänka nytt och utmana. För att verkligen utvecklas behövs bara en timme av din tid- Följ bara stegen!

Lena Nilsson

Nå dina mål snabbare
Föreläsning | Workshop

Lena är en inspiration när det gäller att tänka nytt och utmana. För att verkligen utvecklas behövs bara en timme av din tid- Följ bara stegen!

Lena Nilsson

Nå dina mål snabbare
Föreläsning | Workshop

Lena är en inspiration när det gäller att tänka nytt och utmana. För att verkligen utvecklas behövs bara en timme av din tid- Följ bara stegen!

Lena Nilsson

Nå dina mål snabbare
Föreläsning | Workshop

Lena är en inspiration när det gäller att tänka nytt och utmana. För att verkligen utvecklas behövs bara en timme av din tid- Följ bara stegen!

Lena Nilsson

Nå dina mål snabbare
Föreläsning | Workshop

Lena är en inspiration när det gäller att tänka nytt och utmana. För att verkligen utvecklas behövs bara en timme av din tid- Följ bara stegen!

Lena Nilsson

Nå dina mål snabbare
Föreläsning | Workshop

Lena är en inspiration när det gäller att tänka nytt och utmana. För att verkligen utvecklas behövs bara en timme av din tid- Följ bara stegen!

Lena Nilsson

Nå dina mål snabbare
Föreläsning | Workshop

Lena är en inspiration när det gäller att tänka nytt och utmana. För att verkligen utvecklas behövs bara en timme av din tid- Följ bara stegen!

Moderatorer

Workshopsen är 40 minuter långa med fem minuters paus emellan och föreläsningarna 20 minuter långa med 10 minuter emellan då moderatorn tar vid​

Lena Nilsson

Nå dina mål snabbare
Föreläsning | Workshop

Lena är en inspiration när det gäller att tänka nytt och utmana. För att verkligen utvecklas behövs bara en timme av din tid- Följ bara stegen!

Lena Nilsson

Nå dina mål snabbare
Föreläsning | Workshop

Lena är en inspiration när det gäller att tänka nytt och utmana. För att verkligen utvecklas behövs bara en timme av din tid- Följ bara stegen!

Lena Nilsson

Nå dina mål snabbare
Föreläsning | Workshop

Lena är en inspiration när det gäller att tänka nytt och utmana. För att verkligen utvecklas behövs bara en timme av din tid- Följ bara stegen!

Lena Nilsson

Nå dina mål snabbare
Föreläsning | Workshop

Lena är en inspiration när det gäller att tänka nytt och utmana. För att verkligen utvecklas behövs bara en timme av din tid- Följ bara stegen!

Lena Nilsson

Nå dina mål snabbare
Föreläsning | Workshop

Lena är en inspiration när det gäller att tänka nytt och utmana. För att verkligen utvecklas behövs bara en timme av din tid- Följ bara stegen!

Lena Nilsson

Nå dina mål snabbare
Föreläsning | Workshop

Lena är en inspiration när det gäller att tänka nytt och utmana. För att verkligen utvecklas behövs bara en timme av din tid- Följ bara stegen!

Lena Nilsson

Nå dina mål snabbare
Föreläsning | Workshop

Lena är en inspiration när det gäller att tänka nytt och utmana. För att verkligen utvecklas behövs bara en timme av din tid- Följ bara stegen!

Lena Nilsson

Nå dina mål snabbare
Föreläsning | Workshop

Lena är en inspiration när det gäller att tänka nytt och utmana. För att verkligen utvecklas behövs bara en timme av din tid- Följ bara stegen!